Misyon

        Türk dünyası ülke halkları arasındaki derin dostluk ve kardeşlik duygularının geliştirilmesi ekonomik sosyal ve kültürel birlikteliğin geliştirilerek muhafazası için sevgi, saygı ve kardeşlik duyguları çerçevesinde dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak.

        Türk dünyası ülkeleri Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti, Kırgızistan Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, Türkmenistan Cumhuriyeti ile Türk kökenli otonom ve Özerk Devletleri diğer devletler içinde yaşayan Türk boy ve ovalarını ve yurt dışında yaşayan diğer tüm Türkleri ve akraba toplulukların kültürlerini, aslında çoğunluk aynı olan tarihsel ve kültürel değerlerini, tarihini daha iyi tanımak ve tanıtmak.

        Dilimiz ve kültürümüz ile tarihi bağları ile birbirine bağlı bulunan Türk dünyası ülke halklarının arasındaki dostluk kardeşlik ve iş birliği duygularının geliştirilmesi,

        Dayanışma ve yardım duygularını geliştirerek ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik imkanları da birleştirerek hep birlikte daha güçlü ve daha müreffeh bir yaşam ortamı sağlamak için sivil toplum bazında araştırmalar doğrultusunda stratejiler ve projeler üreterek hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılması.

         Nihai amacı Türk dünyası birliğini kurması olan bir strateji izleyerek bu birliğin aşamalı olarak oluşturulması için sivil toplum bazında gerekli kurum ve kuruluşlarının kurulması için proje ve teklifler hazırlayarak yetkili devlet organları ile paylaşılması.

        Türk dünyası Birliği'nin hedefine başında en önemli faktörlerin dilde birliği fikirde birliği kaderde ve tasada birliği sağlamanın önemini göz önünde bulundurarak Türk dünyası ülkeleri arasında alfabe birliğinin gerçekleştirilmesi ve Türkçenin ortak dil olarak kullanılması için proje önerileri hazırlamak.

         Türk dünyası birliğinin aşamalı olarak gerçekleşmesi sonucu konusunda sivil topluma düşen görevler çerçevesinde gerekli mevzuatın eş zamanlı ve eşgüdüm içinde oluşturması altyapısının devamlılığını sağlayacak ortak kurum ve kuruluşların gerçekleşmesi için çalışmalar yapılması ve çalışmaların desteklenmesi konularında faaliyette bulunmak.

        Türk dünyası ülke halklarının benimsediği ortak manevi değerleri korumak ve geliştirmek için ortak çalışmalar yapmak.