Ülke Temsilcileri

Etiyopya: Hanefi Kambur
Ukrayna-Kırım: Metin Erkut
Azerbaycan: Caner Ceylan
Kazakistan: Reşide Yüksel
Suriye-Lübnan-Ürdün: Abdullah Taha
Özbekistan: İbrahim Gürsoy
Türkmenistan: Hamdi Özcan
Çin-Doğu Türkistan: Abdurrahim Can
Rusya Federasyonu: Cankat Aytek
Almanya: Zahiddin Diri
Mısır: Şevket Dursun
Moğolistan: Muhammed Ali Bozkurt
Arnavutluk-Kosova: Ahmet Albayrak
Tunus-Cezayir: Dursun Güleryüz
Romanya: İbrahim Karademir
Macaristan: Seyhan Beyaz
Sırbistan: Semih Sağır
Lİbya: Ahmet Turan Bağdaş
Yunanistan: Ümit Özlü
Makedonya-Karadağ: Emk. Alb. Halit Coşkunçay
Pakistan: Yücel Şimşek
Moldova: Atilla Seçilir
Irak: Mahmut Yavuzer
İran: Şahin Özer
Kıbrıs: Halil Çalkap
Avusturya: Feyzullah Andak
Hollanda: Mahmut Nureddin
Kanada: Gabriel Ruhi Tuna
Japonya: Fırat Polat
Kuveyt-Katar-Sudan: Köksal Özgehan
Yemen: Mustafa Yüce
Bulgaristan: Rafet Yirmibeşoğlu
Kore: Ömer Faruk Bayburtluoğlu
ABD: Selman Oran
Malezya: Mustafa İçöz
Güney Amerika Bölge Başkanı: Rıdvan Çavdar